REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU E-LEARNINGOWEGO

AKADEMIA ZDROWIA – Akademia.fundacjawellness.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunkiem korzystania z platformy Akademia Zdrowia – Wellnessvita.pl oraz z zawartych tam kursów jest akceptacja poniższego regulaminu.

§1

Podmiotem prowadzącym platformę Akademia Zdrowia – Wellnessvita.pl jest
Fundacja Wellness
ul. Igańska
04-087 Warszawa
KRS: 0000444127
NIP: 5213646450
REGON: 146464640

§2

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmioty gospodarcze i inne.

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§1

Regulamin określa zasady działalności platformy edukacyjnej.

§2

Platforma Akademia Zdrowia – Akademia.fundacjawellness.pl służy do prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystanie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.

§3

Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów, a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

§4

Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA

§1

Z kursów mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku kursów płatnych – po uiszczeniu opłaty.

§2

Kursy płatne dostępne są dla Użytkownika po tym, jak dokona wpłaty za pośrednictwem transferuj.pl albo po zaksięgowaniu na koncie, przy płatności przelewem.

§3

Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§4

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§5

Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.

§6

Operator serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług, a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.

§7

Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.

§8

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

§9

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), przy zastosowaniu środków przekazu, w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych takich jak e-mail. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

§10

Wszystkie ceny oferowanych przez Autorów produktów, są cenami brutto.

IV. REJESTRACJA

§1

Platforma działa w systemie online.

§2

Warunkiem korzystania z serwisu jest opłacenie kursu, zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Każdy użytkownik otrzymuje na e-mail link do strony rejestracji oraz kod umożliwiający rejestrację. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy e-learningowej, do opłaconego kursu. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym.

§3

Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych, a także stworzenie bazy danych.

§4

Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

§5

Platforma edukacyjna zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§6

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu Użytkownik nie może rościć sobie jakichkolwiek praw do Akademia Zdrowia – Wellnessvita.pl i Fundacji Wellness.

§7

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Platformy e-learningowej Akademia Zdrowia – Akademia.fundacjawellness.pl

V. KURSY

§1

Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. Operator decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych kursów.

§2

Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu
a. z bezpłatnego na płatny
b. zmianę kategorii tematycznej

§3

Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.

§4

Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce.

§5

Platforma zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.
§6

Dostęp do kursów jest ograniczony i wynosi 180 dni od dnia zakupu.
§7

Po odbyciu szkolenia on-line użytkownik przystępuje do części egzaminacyjnej, gdzie ma możliwość wielokrotnego odbycia egzaminu.
§8

Po zdaniu egzaminu, które następuje po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 90% pytań, zostaje automatycznie wygenerowany certyfikat.

VI. UŻYTKOWNIK

§1

Użytkownikami platformy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne (firmy), które będą korzystały z zasobów Platformy e-learningowej www.akademia.fundacjawellness.pl

§2

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

§3

Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.

§4

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5

Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

§6
 Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opłaci, i z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów, a także cenniki dostępne są na stronie serwisu.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJA

§1

Wszelkie sugestie dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio do Zarządu Fundacji Wellness

§2

Jakiekolwiek roszczenia odnośnie kursów, trzeba zgłosić do Zarządu Fundacji Wellness, który ponosi odpowiedzialność za realizację kursów.

§3

Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych, w tym realizacje transakcji bankowych.

§4

W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu on-line kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.

§5

Zwrot środków pieniężnych podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy kurs nie został rozpoczęty.

§6

Prowizja transakcyjna Portalu nie podlega zwrotowi.

IX. ZASADY PŁATNOŚCI

§1

Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez serwis: transferuj.pl prowadzony przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 lub za pomocą przelewu bankowego.

§2

Dostęp do kursów następuje po dokonaniu wpłaty przy płatności poprzez tranferuj.pl, po zaksięgowaniu wpłaty przy płatności przelewem.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Serwis wellnessvita.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez wprowadzone w formularzu rejestracji imię, nazwisko, adres e-mail, login użytkownika,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego InforPol NET – Robert Neryng.

§2

Hasła użytkowników są zaszyfrowane i nie ma do nich dostępu żaden pracownik Fundacji Wellness ani żadna inna osoba. Użytkownik w każdym momencie może zmienić hasło logując się do swojego konta lub korzystając z funkcji przypomnienia hasła.

§3

Dane użytkowników są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§4

Dane użytkowników są zbierane w celu umożliwienia świadczenia usług oraz w celu wysyłania komunikatów i informacji handlowych przez Fundację Wellness. Dane nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

§5

Witryna wellnessvita.pl korzysta z plików cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania witryny oraz w celach statystycznych. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak wpłynie to na wyłączenie niektórych funkcjonalności witryny, takich jak zapisywanie sesji użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi ponownie logować się na każdej stronie serwisu.

XI. KWESTIE TECHNICZNE

§1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

§2

Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z przyczyn niezależnych od Operatora. Użytkownik nie ma w takiej sytuacji prawa do roszczeń wobec Zarządu Fundacji Wellness.

§2

Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych. Informacja o ewentualnej przerwie zostana podana w formie komunikatu online.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

§1

Za dostęp do panelu oraz ewentualne skutki udostępnienia swojego loginu i hasła, odpowiedzialny jest Użytkownik.

§2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny.

XIII. PRAWA AUTORSKIE

§1

Prezentowane na stronach www.akademia.fundacjawellness.pl, treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

§2

Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

§3

Kopiowanie, rozpowszechnianie treści znajdujących się na stronie akademia.fundacjawellness.pl jest zabronione.

XIV. SPORY

§1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2

Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

BACK TO TOP