Aktualna oferta cenowa

 

Kursy  e-learningowe :

Ekspert wellness                                         59,-  

Doradca żywieniowy wellness                     59,-

Instruktor aktywności ruchowej wellness     59,- 

Doradca psychologiczny wellness               59,- 

Trener personalny wellness                       199, (w tym Ekspert,    ,                                Doradca żyw, Instruktor Aktyw Ruch, Doradca psych,)

Coach wellness                                             59,-

Diet Coach wellness                     299,- ( w

                                                               tym wszystkie wymienione wyżej kursy) 

 

 Szkolenia praktyczne stacjonarne:

3-dniowe szkolenie z pobytem i wyżywieniem    od 990,-