Aktualna oferta cenowa 

Kursy  e-learningowe :

Ekspert wellness                                         49,-  

Doradca żywieniowy wellness                    49,-

Instruktor aktywności ruchowej wellness   49,-

Doradca psychologiczny wellness             49,-

Trener personalny wellness                       199,–  (w tym Ekspert, Doradca żyw, Instruktor Aktyw Ruch, Doradca psych,)

Coach wellness                                            49,-

Trener personalny & Life Coach wellness  249,- ( w tym wszystkie wymienione wyżej kursy)