Trener personalny & Life Coach wellness to Trener personalny wellness (czytaj więcej…) który dodatkowo posiada kompetencje Coacha wellness.

 Trener personalny  & Life Coach wellness posiada umiejętność zapobiegania chorobom i przedłużania życia. Promuje zdrowie i sprawność fizyczną oraz dba o higienę środowiska.

Pomaga innym wprowadzać pozytywne zmiany w życiu, uczy jak prowadzić zdrowy styl życia, a w szczególności jak:

 • odżywiać się zdrowo, eliminując złe nawyki i przyzwyczajenia
 • uprawiać aktywność fizyczną wellness, która jest oparta na codziennej aktywności ruchowej
 • dbać o swoją psychikę, żeby rozumieć jej wpływ na zdrowie
 • radzić sobie ze stresem
 • równoważnie prowadzić zdrowe życie we wszystkich jego obszarach
 • interpretować filozofię wellness

Trener personalny  & Life Coach potrafi leczyć zdrowym stylem życia!

Trener personalny  & Life Coach jest partnerem w podróży prowadzącej do osiągnięcia zdrowego stylu życia. Poprzez wykorzystywanie narzędzi coachingowych oraz zadawanie pytań Coach pomaga Klientowi ustalić konkretne cele i podjąć działania, tak aby z obecnego stanu przejść tam gdzie chce być.

 Posiada szeroką definicję zdrowia. W prowadzeniu Klienta do osiągnięcia celu ma na uwadze 4 sfery funkcjonowania człowieka: ciało, emocje, intelekt i duch, ponieważ pozytywna zmiana w jednym obszarze pociąga za sobą zmiany w innej sferze – zgodnie ze słynnym przysłowiem: „w zdrowym ciele zdrowy duch!”. Brak zmiany w jakimś obszarze może natomiast uniemożliwiać wdrożenie zmiany w innym wymiarze. Holistyczne podejście pozwala wprowadzić skuteczne i trwałe zmiany w życiu Klienta.

Life Coaching Wellness to coaching zdrowego stylu życia. Odwołuje się on do filozofii wellness, czyli harmonii ciała, emocji, umysłu oraz ducha.

Life Coaching Wellness jest odpowiedzią dla osób, które pragną prowadzić zdrowy styl życia – lepiej się odżywiać, być bardziej aktywne fizycznie, bardziej świadomie zarządzać swoimi emocjami, lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych…

 Podejmując decyzję o zmianie stylu życia ludzie chcą najczęściej powiększać swoją wiedzę w zakresie zdrowia. Z czasem pojawia im się jednak pytanie – co mam zrobić, gdy kolejny przeczytany przeze mnie poradnik nic nie wnosi do mojego życia? Co wtedy, gdy zdobyłem już wszystkie umiejętności – nauczyłem się pływać, biegać, gotować … i nic? Coaching Wellness jest korzystny właśnie w tym momencie, gdy Klient posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, a nie potrafi jej zastosować lub nie ma wystarczającej motywacji czy wytrwałości. Coaching Wellness może sprawić, że zmiana, której Klient potrzebuje w danym obszarze staje się rzeczywistością.

 Podczas procesu coachingu Klient rozpoznaje swoje potrzeby, identyfikuje obszary, w których chce wprowadzić zmiany i zaczyna z nimi świadomie pracować. Zauważa swoje ograniczające przekonania, które utrudniają realizację jego zamierzeń i zaczyna sobie z nimi radzić.

 Korzyści jakie Klient może osiągnąć w procesie Coachingu Wellness:

 • zmniejszenie masy ciała
 • świadome zarządzanie swoimi emocjami
 • uzyskanie równowagi
 • witalność, efektywność oraz energię życiową
 • poprawę sprawności fizycznej, zdrowia lub sylwetki
 • lepsze radzenie sobie w sytuacjach stresowych
 • posiadanie czasu dla siebie
BACK TO TOP