Promocja!

Kurs Doradca Psychologiczny Wellness

Category:
Availablity

Brak w magazynie

Original price was: zł69.00.Current price is: zł49.00.

Doradca psychologiczny wellness posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw psychologii, psychoterapii, psychodietetyki. Zna mechanizmy odpowiedzialne za zmianę nawyków, sposoby radzenia sobie ze stresem, metody oddziaływań psychologicznych. Potrafi dokonać analizy problemów związanych z odżywianiem i szeroko pojętym stylem życia. Rozpoznaje potrzeby pacjenta i dobiera indywidualne techniki motywacyjne.

Availablity

Brak w magazynie

Opis

Doradca psychologiczny wellness to osoba, która pomaga innym we wprowadzaniu zmian w stylu życia, zgodnych z filozofią wellness. Pokazuje, w jaki sposób psychika wpływa na nasze zdrowie, a w szczególności na nasz sposób odżywiania. Uczy radzenia sobie ze stresem.

Motywuje i podtrzymuje motywację. Pomaga w analizie rezultatów wprowadzenia zmian oraz w identyfikacji przeszkód, które te zmiany uniemożliwiają. Uczy pozytywnych wzorców i wzmacnia korzystne zachowania.

Podczas kontaktu z pacjentem, doradca psychologiczny wellness posługuje się takimi technikami, jak: psychoedukacja, trening umiejętności, interwencje poznawczo-behawioralne, ćwiczenia i prace domowe.

Opis kursu:

Kurs „Doradca psychologiczny wellness” jest częścią kursu i szkolenia na Trenera personalnego wellness. Można go też odbyć jako oddzielny kurs. Po jego zaliczeniu, niezależnie od dalszych działań edukacyjnych, otrzymasz już certyfikat (patrz Certyfikaty, zaświadczenia, legitymacje).

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą prowadzić zdrowy styl życia i profesjonalnie propagować go wśród innych, a w szczególności dla tych, którzy interesują się wpływem psychiki na zdrowie, psychodietetyką i radzeniem sobie ze stresem.

Program kursu Doradca psychologiczny wellness

Wprowadzenie

 • Etyka Zawodowa
 • Podstawy psychologii
 • Emocje
 • Motywacja

Zdrowie

 • Zdrowie psychiczne
 • Wpływ psychiki na zdrowie fizyczne
 • Dobrostan – definicje i źródła szczęśliwego życia
 • Utrzymanie dobrostanu i zdrowia psychicznego

Stres

 • Fizjologia stresu
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Zarządzanie energią życiową w stresie: „Osiem x O”

Planowanie zmiany

 • Psychologia odżywiania
 • Diagnoza przyczyn problemów z odżywianiem
 • Transteoretyczny model zmiany
 • Zarządzanie motywacją

Wsparcie w praktyce

 • Praca z klientem
 • Od behawioryzmu do podejścia poznawczo-behawioralnego
 • Podstawowe elementy interwencji poznawczo-behawioralnych
 • Psychoedukacja
 • Podejście poznawczo-behawioralne w praktyce
 • Interwencje poznawczo-behawioralne
BACK TO TOP