Certyfikaty, zaświadczenia, legitymacje, dofinansowania

 Certyfikaty

Ponieważ zawód trenera personalnego wellness składa się z czterech kompetencji wellness: eksperta, doradcy żywieniowego, instruktora rekreacji ruchowej i doradcy psychologicznego, po ukończeniu naszego kursu e-learningowego na trenera, możesz uzyskać aż pięć certyfikatów. Dodatkowo dla osób, które ukończyły kurs na trenera personalnego wellness i planują zatrudnienie w krajach Uni Europejskiej, będzie możliwość dodatkowego wydruku w języku angielskim.

Na certyfikatach nie podajemy, że kurs odbywał się w formie e-learningowej.

 

Jak je otrzymasz?

Po zakończeniu każdej części kursu lub pojedyńczego kursu w systemie ratalnym i zaliczeniu egzaminu na platformie e-learningowej otrzymasz już możliwość pobrania i wydrukowania certyfikatu, który niczym nie różni się od oryginalnych certyfikatów.

 

 

Zaświadczenia MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Dla osób, które odbyły kurs na trenera personalnego wellness i zaliczyły pozytywnie egzamin, wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu (zgodne ze wzorem dla placówki kształcenia ustawicznego, na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. - Dz. U. poz. 186), zgodnie z zał. Nr 3. ww. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Wysyłamy je nieodpłatnie listem Poczty Polskiej.

 

Legitymacje

Legitymacje wystawiamy dla osób, które odbyły szkolenie praktyczne po zakończonym pomyślnie kursie e-learningowym na trenera personalnego wellness.

 

Dofinansowania z Urzędu Pracy

Osoby bezrobotne mają możliwość uzyskania sfinansowania kursów i szkoleń przez Urząd Pracy (firma wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych).

Osoby zainteresowane powinny się skontaktować z właściwym dla siebie Urzędem Pracy, podając że kursy i szkolenia organizuje fundacja posiadająca wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nasz numer w R.I.S. to: 2.14/00408/2014).

 Wzór certyfikatu

certificate-wzor 3na strone

 

certificate3_ang