Kurs Trener Personalny Wellness Część III

Instruktor Rekreacji Ruchowej Wellness

Module 1 Wprowadzenie
Unit 1 Cz.III/1. Instruktor rekreacji ruchowej. Rekreacja i aktywność ruchowa wellness
Unit 2 Cz.III/2. Korzyści z aktywności ruchowej
Module 2 Anatomia i Fizjologia
Unit 1 Cz.III/3. Układ kostny
Unit 2 Cz.III/4. Układ mięśniowy
Unit 3 Cz.III/5. Układ krążenia
Unit 4 Cz.III/6. Skurcz mięśnia
Module 3 Bezpieczeństwo ćwiczeń
Unit 1 Cz.III/7. Podstawy bezpieczeństwa podczas pracy z klientem
Unit 2 Cz.III/8. Bezpieczny trening
Module 4 Testy i pomiary
Unit 1 Cz.III/9. Pomiary tętna i ciśnienia
Unit 2 Cz.III/10. Testy funkcjonalne w aktywności fizycznej
Unit 3 Cz.III/11. Testy. Pedometr.
Module 5 Aktywność fizyczna wellness
Unit 1 Cz.III/12. Kondycja fizyczna
Unit 2 Cz.III/13. Codzienna aktywność ruchowa
Unit 3 Cz.III/14. Gimnastyka poranna. Ćwiczenia oddechowe
Unit 4 Cz.III/15. Gimnastyka zdrowy kręgosłup
Unit 5 Cz.III/16. Ćwiczenia w czasie pracy siedzącej
Unit 6 Cz.III/17. Ograniczenie czasu w bezruchu. Aktywny wypoczynek.
Unit 7 Cz.III/18. Rozgrzewka
Unit 8 Cz.III/19. Wellness walking
Unit 9 Cz.III/20. Nordic walking
Unit 10 Cz.III/21. Jogging
Unit 11 Cz.III/22. Pływanie. Aqua aerobic
Unit 12 Cz.III/23. Ćwiczenia siłowe
Unit 13 Cz.III/24. Fitness. Pilates
Unit 14 Cz.III/25. Zalety aktywności fizycznej outdoor
Module 6 Fizjoterapia i trening
Unit 1 Cz.III/26. Aktywność ruchowa osób starszych
Unit 2 Cz.III/27. Regeneracja organizmu
Unit 3 Cz.III/28. Profilaktyka kontuzji
Unit 4 Cz.III/29. Zasada R.I.C.E – pierwsza pomoc w urazach
Unit 5 Cz.III/30. Popularne kontuzje
Unit 6 Cz.III/31. Dobór aktywności fizycznej
Module 7 Egzamin
Unit 1 Cz.III/32. Egzamin Instruktor aktywności ruchowej wellness
Powered By WP Courseware

BACK TO TOP