Kurs Doradca Psychologiczny Wellness

Module 1 Wprowadzenie
Unit 1 Cz.IV/1. Doradca psychologiczny wellness. Etyka zawodowa
Unit 2 Cz.IV/2. Podstawy psychologii
Unit 3 Cz.IV/3. Emocje
Unit 4 Cz.IV/4. Motywacja
Module 2 Zdrowie
Unit 1 Cz.IV/5. Zdrowie psychiczne
Unit 2 Cz.IV/6. Wpływ psychiki na zdrowie wellness
Unit 3 Cz.IV/7. Dobrostan – definicje i źródła szczęśliwego życia
Unit 4 Cz.IV/8. Utrzymanie dobrostanu i zdrowia psychicznego
Module 3 Stres
Unit 1 Cz.IV/9. Fizjologia stresu
Unit 2 Cz.IV/10. Radzenie sobie ze stresem
Unit 3 Cz.IV/11. Techniki radzenia sobie ze stresem
Unit 4 Cz.IV/12. Program „8xO” cz. I
Unit 5 Cz.IV/13. Program „8xO” cz. II
Unit 6 Cz.IV/14. Program „8xO” cz. III
Module 4 Planowanie zmiany
Unit 1 Cz.IV/15. Psychologia odżywiania
Unit 2 Cz.IV/16. Diagnoza przyczyn problemów z jedzeniem
Unit 3 Cz.IV/17. Transteoretyczny model zmiany
Unit 4 Cz.IV/18. Zarządzanie motywacją
Module 5 Wsparcie w praktyce
Unit 1 Cz.IV/19. Praca z klientem
Unit 2 Cz.IV/20. Od behawioryzmu do podejścia poznawczo-behawioralnego
Unit 3 Cz.IV/21. Podstawowe elementy interwencji poznawczo-behawioralnych
Unit 4 Cz.IV/22. Psychoedukacja cz. I
Unit 5 Cz.IV/23. Psychoedukacja cz. II
Unit 6 Cz.IV/24. Podejście poznawczo-behawioralne w praktyce
Unit 7 Cz.IV/25. Interwencje poznawczo-behawioralne
Module 6 Egzamin
Unit 1 Cz.IV/26. Egzamin Doradca psychologiczny wellness
Powered By WP Courseware

BACK TO TOP