Fundacja Wellness jako właściciel Akademii Zdrowia Wellness znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

Dzięki wpisowi do Rejestru Instytucji Szkoleniowych możesz ubiegać się o dofinansowanie szkolenia z Urzędu Pracy.

Nasz numer w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych to:
2.14/00408/2014