Kurs Trener personalny & Life Coach wellness część VI

 

Coach Wellness

Moduł 1 Co to jest coaching?
Lekcja 1 Cz.VI/1. Czym jest, a czym nie jest coaching?
Lekcja 2 Cz.VI/2. Korzyści wynikające z coachingu
Lekcja 3 Cz.VI/3. Najważniejsze założenia coachingu na podstawie modelu koaktywnego
Moduł 2 Etapy procesu coachingowego.
Lekcja 1 Cz.VI/4. Struktura i proces coachingu
Lekcja 2 Cz.VI/5. Analiza tu i teraz
Lekcja 3 Cz.VI/6. Stawianie celów
Lekcja 4 Cz.VI/7. Spełnienie, balans, proces – życie pisane wielką literą
Moduł 3 Czego może dotyczyć praca w procesie coachingowym?
Lekcja 1 Cz.VI/8. Opór przed zmianą
Lekcja 2 Cz.VI/9. Stawianie granic
Lekcja 3 Cz.VI/10. Praca nad przekonaniami
Lekcja 4 Cz.VI/11. Motywacja i zmiana nawyków
Moduł 4 Kluczowe umiejętności coacha
Lekcja 1 Cz.VI/12. Kluczowe kompetencje coacha – aktywne słuchanie
Lekcja 2 Cz.VI/13. Kluczowe kompetencje coacha – zadawanie pytań
Lekcja 3 Cz.VI/14. Kluczowe kompetencje coacha – bezpośrednia komunikacja
Moduł 5 Egzamin
Lekcja 1 Cz.VI/1. Egzamin Coach Wellness