Kurs Trener personalny & Life Coach wellness część IV

 

Doradca Psychologiczny Wellness

Moduł 1 Wprowadzenie
Lekcja 1 Cz.IV/1. Doradca psychologiczny wellness. Etyka zawodowa
Lekcja 2 Cz.IV/2. Podstawy psychologii
Lekcja 3 Cz.IV/3. Emocje
Lekcja 4 Cz.IV/4. Motywacja
Moduł 2 Zdrowie
Lekcja 1 Cz.IV/5. Zdrowie psychiczne
Lekcja 2 Cz.IV/6. Wpływ psychiki na zdrowie wellness
Lekcja 3 Cz.IV/7. Dobrostan – definicje i źródła szczęśliwego życia
Lekcja 4 Cz.IV/8. Utrzymanie dobrostanu i zdrowia psychicznego
Moduł 3 Stres
Lekcja 1 Cz.IV/9. Fizjologia stresu
Lekcja 2 Cz.IV/10. Radzenie sobie ze stresem
Lekcja 3 Cz.IV/11. Techniki radzenia sobie ze stresem
Lekcja 4 Cz.IV/12. Program „8xO” cz. I
Lekcja 5 Cz.IV/13. Program „8xO” cz. II
Lekcja 6 Cz.IV/14. Program „8xO” cz. III
Moduł 4 Planowanie zmiany
Lekcja 1 Cz.IV/15. Psychologia odżywiania
Lekcja 2 Cz.IV/16. Diagnoza przyczyn problemów z jedzeniem
Lekcja 3 Cz.IV/17. Transteoretyczny model zmiany
Lekcja 4 Cz.IV/18. Zarządzanie motywacją
Moduł 5 Wsparcie w praktyce
Lekcja 1 Cz.IV/19. Praca z klientem
Lekcja 2 Cz.IV/20. Od behawioryzmu do podejścia poznawczo-behawioralnego
Lekcja 3 Cz.IV/21. Podstawowe elementy interwencji poznawczo-behawioralnych
Lekcja 4 Cz.IV/22. Psychoedukacja cz. I
Lekcja 5 Cz.IV/23. Psychoedukacja cz. II
Lekcja 6 Cz.IV/24. Podejście poznawczo-behawioralne w praktyce
Lekcja 7 Cz.IV/25. Interwencje poznawczo-behawioralne
Moduł 6 Egzamin
Lekcja 1 Cz.IV/26. Egzamin Doradca psychologiczny wellness