Coach Wellness

 Coach wellness to osoba, która uczy umiejętności samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z wprowadzaniem zmian w stylu życia.

Jego zadaniem nie jest podawanie gotowych odpowiedzi ale poprzez zadawanie odpowiednich pytań zwracanie uwagi klienta na problematyczne aspekty jego funkcjonowania.

Dzięki temu klient uczy się jak samodzielnie radzić sobie z problemami, które będą pojawiać się na różnych etapach wprowadzania zmiany.

Opis kursu:

Kurs "Coach wellness" jest częścią kursu i szkolenia na Trenera personalnego & Life Coacha wellness. Można go też odbyć jako oddzielny kurs. Po jego zaliczeniu, niezależnie od dalszych działań edukacyjnych, otrzymasz już certyfikat (patrz Certyfikaty, zaświadczenia, legitymacje).

 

Program kursu Coach wellness

 Co to jest coaching?

   Czym jest, a czym nie jest coaching?

   Korzyści wynikające z coachingu

   Najważniejsze założenia coachingu na podstawie modelu koaktywnego

 Etapy procesu coachingowego

  Struktura i proces coachingu

  Analiza tu i teraz

   Stawianie celów

   Spełnienie, balans, proces – życie pisane wielką literą

 Czego może dotyczyć praca w procesie coachingowym?

  Opór przed zmianą

   Stawianie granic

   Praca nad przekonaniami

   Motywacja i zmiana nawyków

 Kluczowe umiejętności coacha

 Kluczowe kompetencje coacha – aktywne słuchanie

 Kluczowe kompetencje coacha – zadawanie pytań

 Kluczowe kompetencje coacha – bezpośrednia komunikacja